Daphne

Sanırım hayatımın geri kalanında da babam bana zorla yemek yedirecek. Hayallerimin olmasını isterim ama olması için hiçbir çaba sarfetmem. Ayrıca o kadar üşengecimdir ki bu biomu arkadaşım yazdı.

Seni kıskanmaktan çok yoruldum. Bunu içime atmaktan bıktım. Çok acıtıyor.

(Source: mrsavantoffical, via gokkusagikusankulaklik)

Artık o mükemmel aşkı kitaplarda ya da filmlerde izlemek istemiyorum. Artık o mükemmel aşkı yaşamak istiyorum.

(Source: mutlumuoluyonuz, via tursucuvampir)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter